بسمه تعالی

شرایط و ضوابط عمومی واگذاری نمایندگی پخش و فروش محصولات صنایع غذایی و بسته بندی آکو

شرایط عمومی شرکت برای شروع همکاری با نمایندگی پخش و فروش با توجه به اصول مسلم بازرگانی و رعایت حداقل موازین قانونی به منظور تعامل برای یک همکاری دوجانبه موفق

1-     متقاضی نمایندگی دارای شخصیت حقیقی و حقوقی معتبر باشد و اعتبار ایشان برای شرکت محرز گردد .

2-     متقاضی از لحاظ موازین حقوقی منع قانونی برای انجام معاملات نداشته باشد و ممنوع المعامله نباشد .

3-     متقاضی توانایی مالی کافی برای شروع و خرید حداقل 3 پارتی کالا به صورت نقد داشته باشد .

4-     متقاضیان حقیقی و حقوقی دارای توانایی کافی در امر پخش و فروش مواد غذایی  در حوزه مورد نظر خود باشند به ترتیبی که توانایی فروش آنها متناسب با تولید شرکت از یکسو و از سوی دیگر با توجه به تراکم جمعیتی منطقه مورد فعالیت نماینده جوابگوی برنامه تدارک دیده شده از طرف شرکت برای فروش در منطقه باشد

5-     حداقل سفارش متقاضیان به میزان "50 کارتن"در هر پارتی سفارش می باشد .

6-      متقاضی در صورت تمایل به خرید اعتباری ، توانایی سپردن اسناد ضمانتی نزد صنایع غذایی و بسته بندی آکو را داشته باشد. اسناد اعتباری قابل قبول :

الف)ضمانت نامه بانکی

 ب)سند ملکی مسکونی و تجاری

ج) سند وسیله نقلیه

 د) چک کارمندی رسمی با معرفی اداره و حکم کارگزینی می باشد .

7-     قیمت های اعلامی از طرف شرکت برای اعمال سیاست یکسان در کل کشور از جانب متقاضی رعایت گردد .

8-     برای هر متقاضی با توجه به حوزه فعالیت برنامه مدون از سوی شرکت ارئه خواهد شد که به محض رسیدن حداقل سطح فروش در منطقه فوق واگذاری نمایندگی انحصاری فروش و پخش محصولات و سایر تسهیلات تدارک دیده شده با توجه به سیاست روز شرکت و توانایی های آن انجام خواهد گرفت .

9-     نظرات مشتریان به عنوان بالاترین مرجع قضاوت و کنترل کیفیت توسط نمایندگان محترم به شرکت ارجاع داده شود .

10- نیاز روز مشتری با توجه به شرایط بازار و پیشرفت سطح خواسته های مشتری به شرکت منعکس گردد .

11- کلیه امور فوق ضوابط عمومی واگذاری نمایندگی از سوی کارخانجات برای حصول اطمینان در معاملات به منظور تعامل دو جانبه با نمایندگان پخش و فروش برای رسیدن به سود مشترک خواهد بود و صنایع غذایی و بسته بندی آکو از پیشنهادات جدید شما برای پویا نگه داشتن تولید و فروش استقبال نموده و نظرات شما را به گرمی استقبال می نماید.در هر صورت نمایندگان پخش و فروش، اعضای خانواده آکو می باشند .